top of page

Gdje kupiti biljke mesožderke?Da vas odmah razočaram, kod nas ćete naći svega nekoliko vrsta koje uglavnom dolaze iz Carniflore iz Nizozemske, ali bespuća interneta nam omogućuju da dođemo do biljaka kojih ovdje nema. Iako ne želimo nikoga reklamirati, biljke i sjeme se često nabavljaju i preko sumnjivih prodavača na Wish-u, Ali express-u ili e-bay-u. Često se dogodi da sjeme koje je naručeno uopće ne odgovara sjemenu koje je stiglo, a biljke često nisu adekvatno pakirane za slanje poštom pa želimo skrenuti pažnju odakle je sigurno naručivati biljke i sjeme.


Ovo je popis linkova provjerenih i sigurnih prodavača:


William Teocchi (HRVATSKA)

https://www.facebook.com/will.teocchi


PHITO CARNIVORES

https://phito.be/


Diflora

http://www.diflora.it/


Giardino carnivoro

https://www.giardinocarnivoro.it/it/


Green Jaws

https://green-jaws.com/


Sarracenia.cz

https://www.sarracenia.cz/index_en.html


Little Green Monsters

https://lgmplants.ca/


Best Carnivorous Plants Store

http://www.bestcarnivorousplants.net/


Hampshire Carnivorous Plants

https://www.hantsflytrap.com/


Plantae - Natural perception

http://plantae.sk/


Carnivores & More

https://carnivorsandmore.de/en/about-us/

popis će se nadopunjavati...

243 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page