top of page

Nametnici i bolesti

Updated: Aug 12, 2021

Biljke mesožderke fasciniraju jer hranjive elemente prikupljaju loveći kukce. To rade iz razloga jer primarno, nastanjuju zemlju s niskom razinom dušika te hranjive tvari moraju dobiti na drugi način. Kao i kod drugih biljaka, bolesti kod mesožderki se mogu dogoditi i na njih se treba odmah reagirati. Postoje i neke uobičajene štetočine tih biljaka koje mogu sažvakati izmijenjeni list i spriječiti biljku da sakupi hranu.

Posljedice infestacije lisnim ušima

Problemi biljaka mesožderki

Najčešći problemi kod njih leže u uzgoju i upitnom okolišu u kojem ih držimo. Tako rečeno, postoji nekoliko bolesti biljaka mesožderki i štetočina koje mogu utjecati i na njih.

Problemi okoliša Biljke na otvorenom mogu preživjeti niže temperature s debelim zaštitnim pokrivačem oko područja rizoma. Međutim, preniske temperature mogu ubiti rizom, tj. biljku prije nego što biljka bude u potpunom mirovanju. Iskopajte biljku i provjerite ima li čvrstih, bijelih rizoma te ih ponovno posadite, odbacujući mršave dijelove bez boje. To su močvarne biljke, ali se mogu utopiti i u čvrstom mediju, stoga pazite da osigurate odgovarajuću propusnost. Raspršeni pesticidi ili herbicidi također predstavljaju opasnost za biljku.

Bolesti kod biljaka mesožderki Biljke se ne smiju gnojiti. Kao močvarna biljka projektirana za sakupljanje vlastitih hranjivih tvari, prilagodljiva je tlima s niskim sadržajem istih. Ako ih držite unutra mogu izgledati žute ili nezdrave zbog premalo insekata . U tom slučaju, stavite pola razrjeđenja tekuće biljne hrane izravno u vrč s vodom. Izravnom gnojidbom tla mogu se potaknuti prirodne spore koje se prenose iz tla iz rizoktonije i gljivica (fusarium), koje su vrlo česte gljivične bolesti tih biljaka. Gnojidba potiče nastanak ovih spora koje se brzo razmnože i mogu nanijeti štetu vašoj biljci. Bolesti poput ovih mogu ući kroz korijenje, uništavajući vaskularni sustav biljke ili mogu samo utjecati na lišće. U svakom slučaju, šteta ozbiljno utječe na zdravlje biljke.

Prihranjujte biljke samo , ako znate što radite.

Štetočine kod biljaka mesožderki Moglo bi se pomisliti da će svi insekti koji se približe biljci postati hrana. To vrijedi za mnoge leteće i puzeće vrste, ali postoje neki manji neprijatelji koji su previše brojni i postojani da bi se biljka mogla nositi s njima.

Crveni pauk / koprivina grinja (Spider mites) Grinje se vežu kada je zrak suh i vrijeme je toplo. Držite biljku vlažnom kako biste izbjegli ozljede biljke zbog navika sisanja grinja. Mnogi ih imaju na biljkama, a da toga nisu svjesni. Dok postoji ekvilibrium, ne biste trebali imati problema s crvenim paucima i grinjama, ali, ako dođe do poremećaja u ekvilibriumu, moguće je da njihov broj poraste i da naprave štetu. Najviše vole venerine muholovke i nepenthes. Jako teško ćete ih uočiti zbog njihove veličine, ali moguće je napraviti bris. Uzmite štapić s vatom umočenom u alkohol i napravite bris s donje strane listova. Ako na štapiću primjetite crvene ili smeđe mrlje, čestitamo, imate crvenog pauka.

Simptomi Crvenog pauka/koprivine grinje

Simptomi crvenog pauka na venerinoj muholovki:

- klopke su zatvorene bez razloga

- pojava specifične paučine, ali i ne mora se pojaviti

- prijevremeno i ubzano propadanje klopki

- usporen, skoro zaustavljen rast novih klopki

- smanjivanje veličine novih izdanaka

​Tretman: kontaktni i sistemični akaricid

Nakon infestacije grinjama moguće su pojave virusnih oboljenja.

Trips Očigledniji u njihovom oštećenju biljaka su tripsi. Ove malene insekte ne možete vidjeti dobro, ali možete znati da su tamo po deformiranom lišću. Da biste potvrdili ima li ih kod vaših biljaka, držite bijeli komad papira ispod lišća i nježno protresite lišće. Ako vidite male crne mrlje koje se kreću, imate tripse.

Tretman: sistemični insekticid


Vunasta uš

Lisne uši, štitaste uši i vunaste uši Lisne uši, štitaste uši i vunaste uši također će napraviti obrok od vaše biljke. Također, jedan od najočitijih simptoma je deformirano lišće.

Štitasta uš

Dobro pregledajte biljku. Pregledajte listove i područje rizoma. Najlakše ćete se riješiti lisnih ušiju dok su štitaste i vunaste uši tvrdokorniji neprijatelj. Tretirajte biljku sistemskim insekticidom. Pažljivo slijedite upute kada koristite bilo koji pesticid i prskajte na otvorenom.


Fungus gnat

Fungus gnats ( Pljesniva mušica) Dosadna mušica često se pojavljuje u vlažnim supstratima. Dok sama mušica ne predstavlja problem, njene larve u supstratu mogu napraviti štetu, a pogotovo smetaju mladim biljkama. Njih ćete riješiti biocidnim pripravkom „Mosquito dunks“ koji se korsti protiv larvi komaraca u barama i cisternama za vodu. Pripravak nije štetan za biljke.


Cijanobakterije

Cijanobakterije Cijanobakterije ili modrozelene alge su prvi fotosintetski organizmi na zemlji. Budući da u prirodi žive u simbiozi sa sfagnum mahovinom, od koje se dobiva bijeli treset kojeg koristimo za mesožderke, često se može razviti i u našim teglicama.

Kako biste pokušali izbjeći njihov razvoj, dobro je prije upotrebe isprati medij. Također, možete ga isprati i 3% otopinom vodikovog peroksida, ali i dalje nema garancije da se u nekom trenutku neće pojaviti. Pogotovo, ako svoje biljke uzgajate u zatvorenom prostoru.

Ako su se već pojavile, ostružite površinski sloj medija, zamijenite ga novim, i opet dobro isperete zalijevajući vodom odozgo. Druga opcija je da presadite biljku u svježi, isprani medij.

Cijanobakterije ne predstavljaju veliki problem odraslim biljkama, ali često uguše male biljke uzgojene iz sjemena. Pokazuju da nešto u mediju nije idealno, a vjerojatno se radi o previše organske, hranjive tvari koja nastaje raspadanjem te je zato dobro povremeno isprati medij zalijevanjem odozgo.

Pepelnica (White powderi mildew) Pepelnica je gljivična bolest koja pogađa veliki broj biljaka. Postoji mnogo različitih vrsta pepelnice, a svaka vrsta napada niz različitih biljaka.

Biljke zaražene pepelnicom izgledaju kao da su posute brašnom. Pepelnica obično počinje kao kružne, praškaste bijele mrlje, koje se mogu pojaviti na lišću, stabljikama, a ponekad i na plodovima. Pepelnica obično prekriva gornji dio lišća, ali može rasti i s donje strane. Mlado lišće je najosjetljivije na oštećenja. Listovi postaju žuti i suše se. Gljiva može uzrokovati uvijanje, lomljenje ili izobličenje nekih listova. Bijele mrlje pepelnice proširit će se da prekriju većinu lišća ili zahvaćena područja. Listovi, pupoljci i vrhovi za rast također će se unakaziti. Ti se simptomi obično pojavljuju kasno u vegetacijskoj sezoni.

Cephalotus follicularis najčešće ima problem sa "white powdery mildew" radi lošeg strujanja zraka oko biljke.

Njena pojava sugerira da prostor u kojem se biljka nalazi sadrži previše vlaga i ustajalog zraka. Najbolja prevencija je dobro strujanje zraka i pravilno prozračivanje prostorije gdje se biljka nalazi. Ako ste primijetili simptome, koristite sistemski fungicid poput azoksistrobina.Insekticidi i fungicidi sigurni za uporabu na biljkama mesožderkama


Pesticidi: 1. Imidacloprid - dugo djelujuči sistemični insekticid 2. Permethrin - kontaktni insekticid i akaricid 3. Pirethryn - organski kontaktni insekticid kratkog djelovanja 4. Bacillus thuringi- ensis subspecies israelensis. (B.t.i.) (Mosquito dunks) - protiv Fungus gnats

Ne koristiti insekticidni sapun! Pazite da pripravak ne sadži metale poput bakra!

Akaricidi:

1. Fenazakvin - kontaktno želučani akaricid (Demitan)

2. Tebufenpirad - kontaktno želučani akaricid (Masai) 3. Permethrin - kontaktni insekticid i akaricid 4. Abamektin - Vermitec 018 EC

Pazite da pripravak ne sadži metale poput bakra!

Fungicidi:

1. Azoksistrobin

2. Fluopiram

3. Tebukonazol


Pazite da pripravak ne sadži metale poput bakra! Napomena! Sva sredstva koristiti u skladu s uputama proizvođača. Preporučena je uporaba zaštitne opreme prilikom rukovanja otrovnim sredstvima! Pazite da pripravak ne sadži metale poput bakra! Više o insekticidima na Sarracenia Northwest: https://youtu.be/lbRCdJ8ZNF0

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page